Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego:

Z uwagi na długoletnią pracę w służbie BHP mam duże doświadczenia w zakresie narażenia pracownika na stanowisku pracy. Dotyczy to zagrożeń z uwagi na występujące czynniki szkodliwe lub niebezpieczne jak również doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących pracę na stanowisku lub obszarze. Obszarze, ponieważ pracownicy wykonują pracę na różnych stanowiskach pracy.