Szkolenia Mielec

Przeprowadzam szkolenia:
  • instruktaże ogólne – w siedzibie firmy zlecającej lub w innym wskazanym miejscu, jak również w siedzibie mojej firmy,
  • szkolenia okresowe bhp - w siedzibie firmy zlecającej lub w innym wskazanym miejscu, jak również w siedzibie mojej firmy,
  • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy – jestem organizatorem przeprowadza je ratownik medyczny człowiek z doświadczeniem praktycznym - miejsce w siedzibie firmy zlecającej lub innym miejscu wskazanym przez firmę zlecającą,
  • szkolenia ppoż. – miejsce prowadzenia szkolenia w siedzibie firmy zlecającej lub innym miejscu wskazanym przez firmę zlecającą,