Ochrona przeciw pożarowa

Ochrona przeciw pożarowa:

Oferuję w pierwszej kolejności szkolenie w zakresie BHP, gdzie poruszane są problemy w zakresie ochrony przeciw pożarowej zakładu.

Opracowuję instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowuję dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem.